dilluns, 30 de juliol de 2012

CANVI D'HORARI CURS 2012-2013CONFIRMAT!

El proper curs 2012-2013 l'Escola Sant Esteve de Caldes de Malavella farà un nou horari.
El nou horari és:

Matí:    09:00h - 12:30h
Tarda: 15:00h - 16:30h

El nou horari allarga el matí en mitja hora i això provoca que la tarda quedi escurçada. O sigui els nostres fills i filles sortiran d'escola mitja hora més aviat, a 16:30h.

Aquest canvi s'ha produït a causa d'una proposta del claustre de mestres i de l'equip directiu. La proposta es va fer al consell escolar a on es va produir una discussió sobre la conveniència o no del canvi.

L'AMPA i la majoria de representants dels pares i mares es van queixar de la poca antelació amb la que es va comunicar la voluntat de fer aquest canvi als membres del consell escolar. 

Els arguments exposats que motiven el canvi són allargar els matins, que és la franja horària de més rendiment, i poder escurçar les tardes que són menys productives. Alhora s'escurça el temps de descans del migdia, massa llarg segons les mestres i l'equip directiu, que passarà a ser de 2 hores i mitja.

La proposta va haver de sotmetre's a votació, ja que no hi havia acord. El nou horari no va sortir aprovat amb la majoria necessària i en no haver-hi acord, es va comunicar al Departament d'Ensenyament. En aquests casos de desacord és el departament qui acaba decidint l'horari i així ho ha fet, establint per la nostra escola l'horari general definit en l'ordre de la Generalitat ENS/151/2012.

Recordeu doncs: NOU HORARI

Matí de 9h a 12:30h 
Tarda de 15h a 16:30h

L'AMPA no era partidària d'aquest canvi d'horari, per això hi va votar en contra, però la normativa no ha permès aturar-lo.

Esperem que el nou horari no us pertorbi gaire l'organització familiar i esperem que els objectius pels quals s'ha volgut introduir el canvi, des del claustre de mestres i la direcció, es puguin veure en els rendiments escolars dels alumnes de l'escola.

La junta de l'AMPA

Cap comentari:

Publica un comentari